top of page

הרצאות

שלל הרצאות חווייתיות להורים ולצוותים חינוכיים.

אפשרות גם ב ZOOM

פלייר ילדי הזיקית 1.jpg
פלייר מעברים חדש.png
פלייר - לעבוד על הגבול.png
פלייר הורים מורים ומה שביניהם.png
פלייר תלמיד מאושר לאתר.jpg
bottom of page